Suomen Asiakastieto Oy Työnantajaesittely

Suomen Asiakastieto Oy

Hakualueet Asiakastieto on yksi Suomen johtavista yritysjohdon, taloushallinnon, riskienhallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluyhtiöistä Suomessa. Autamme asiakkaitamme tehostamaan päätöksentekoprosesseja ja asiakkuuksien hallintaa automatisoiduilla yritys- ja luottotietoratkaisuilla, sopimusasiakkaille räätälöidyillä verkkopalveluilla sekä kaikille avoimilla yritys- ja kuluttajatietopalveluilla. Asiakastieto Group Oyj:n osakkeet listataan Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä. Lue lisää: www.asiakastieto.fi

Myyntineuvottelija

Myyntineuvottelijan työ on aktiivista ja kartoituslähtöistä myyntityötä, jossa keskustelet pk-yritysten päättäjien kanssa mahdollisuuksista kehittää ja ratkaista yrityksen luoton- ja riskienhallintaan liittyviä haasteita ja kysymyksiä. Tarjoat Suomen Asiakastiedon nykyisille sekä tuleville sopimusasiakkaille tehokkaita lisätyökaluja liiketoiminnan varmistamiselle nyt ja tulevaisuudessa. Työskentelet Suomen Asiakastiedon Helsingin toimipisteessä ja kontaktoit asiakkaitasi puhelimitse. Työ on tavoitteellista yritysmyyntiä, jossa korostuu tuloshakuinen ja aktiivinen asenne myyntityötä kohtaan. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää aiempaa kokemusta yritysmyynnistä ja hyvää perustietoa yritysmaailman toiminnasta.

Asiakastieto tarjoaa Sinulle myyntineuvottelijana haasteellisen ja monipuolisen tehtävänkuvan, jossa saat mahdollisuuden laajentaa osaamistasi liittyen yritysten riskien- ja luotonhallintaan. Yrityksen kasvava myyntiorganisaatio tarjoaa myös hyvät etenemismahdollisuudet sekä mahdollisuuden kehittyä yritysmyyntityön ammattilaisena.

Lisätietoa tehtävänkuvasta antaa Emporen rekrytointitiimi.

Jätä avoin hakemus

Myyntipäällikkö

Myyntipäällikön työ on aktiivista kenttämyyntityötä, jossa keskustelet pk –yritysten ja/tai suuryritysten päättäjien kanssa mahdollisuuksista kehittää ja ratkaista yrityksen luoton- ja riskienhallintaan liittyviä haasteita ja kysymyksiä. Asiakastiedon myyntipäälliköt tarjoavat asiakkailleen myös kattavia myynnin ja markkinoinnin työkaluja, joiden avulla yritykset voivat paremmin tunnistaa lisämyyntimahdollisuuksiaan sekä kohdistaa markkinointiviestintäänsä tehokkaammin eri kohderyhmille. Myyntipäällikön työ on kartoituslähtöistä ja konsultoivaa myyntityötä, jonka tavoitteena on tarjota Asiakastiedon nykyisille ja tuleville asiakkaille paremmat mahdollisuudet tehostaa ja ohjata myyntiä. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää aiempaa kattavaa kokemusta yritysmyynnistä ja hyvää perustietoa yritysmaailman toiminnasta sekä myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä.

Asiakastieto tarjoaa Sinulle myyntipäällikkönä haasteellisen ja monipuolisen tehtävänkuvan, jossa saat mahdollisuuden laajentaa osaamistasi liittyen yritysten riskien- ja luotonhallintaan ja/tai myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen. Pääset kehittämään olemassa olevia sekä luomaan uusia asiakassuhteita.

Lisätietoa tehtävänkuvasta antaa Emporen rekrytointitiimi.

Jätä avoin hakemus

Kerro kaverille

Rekrytointikonsultin näkemys

Asiakastiedolla tehdään töitä ehtymättömän tiedon lähteillä jalostaen tietoa digitaaliseksi, analysoiden sitä sekä antaen sille merkityksen. Asiakkaat hyötyvät jalostuksen tuloksista löytämällä oikeat asiakkaat, tarjoamalla parempia asiakaskokemuksia ja tekemällä parempia päätöksiä. Työ on tavoitteellista yritysmyyntiä, jossa korostuu tuloshakuinen ja aktiivinen asenne myyntityötä kohtaan. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää aiempaa kokemusta myynnistä ja hyvää perustietoa yritysmaailman toiminnasta.