Asiakastyytyväisyyskysely 2012

Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutus

Asiakassuhteet ovat Emporelle tärkeitä, jonka vuoksi mittaamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyttämme. Syksyllä 2012 tehty kysely toteutettiin verkkokyselynä ja tämä keskittyi selvittämään yhteydenpitoa, asiakaspalvelun tasoa, toiminnan nopeutta, hakijoiden soveltuvuutta avoimeen tehtävään sekä sovittujen asioiden pitävyyttä.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Kokonaistyytyväisyys Emporeen nousi hieman edellisvuodesta, 95,7% asiakkaistamme oli valmiita suosittelemaan Emporea kollegalleen. Yleisarvosanan mediaani oli 3 asteikolla 1-4.

Tutkimuksen mukaan Empore koettiin luotettavana palveluntarjoajana, 97,8% vastaajista koki sovittujen asioiden toteutuneen yhteistyössä. Kaikki kyselyyn vastanneet asiakkaamme kokivat toimintamme nopeana, sekä asioinnin luontevuuden pääosin erinomaisena.

Hakijoiden soveltuvuus avoimeen tehtävään koettiin hyvänä, asteikolla 1-4 mediaani oli 3.

Tutkimuksen mukaan erityisinä Emporen vahvuuksina koettiin erikoistuminen myynti- ja asiakasvastuullisten henkilöiden hakemiseen sekä alalla edukseen erottuva toimintaprosessi takuu- ja maksukäytäntöineen.

← Takaisin