Rekrytointipalvelu myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Empore on rekrytointipalveluyritys, joka etsii ja arvioi myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun nykyiset sekä tulevat ammattilaiset.

Asiakastyytyväisyys 2014 - 9/10
Asiakkaidemme kokemuksia Emporesta Katso referenssit

Erikoistuminen tuo tulosta

Emporen henkilöstö ymmärtää myynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelutyön laajan tehtäväkentän. Tekemämme haku- ja arviointityö perustuu alan johtavaan erikoisosaamiseen. Tämä mahdollistaa rekrytointiemme korkean onnistumisprosentin.

Toimintatapa ja asenne

Empore on aito palveleva hakuyhtiö. Tällä tarkoitamme palvelua, jossa hihat kääritään ja asioihin paneudutaan samalla asenteella kuin rekrytoinnit olisivat omiamme. Tarjoamme joko kokonaisvaltaista avaimet käteen rekrytointipalvelua, tai halutessanne pienempää osa-aluetta, jossa voitte ulkoistaa meille esimerkiksi suorahaun tutkimusvaiheen tai puhelinhaastattelut. Voitte hyödyntää Emporen palveluita heti tarpeen ilmaantuessa tai ennakoivasti, niin yksittäisessä rekrytoinnissa kuin kokonaisen tiimin rakentamisessa.

Palvelutuotteemme

Empore Lite

Palvelu sisältää ilmoituksen Emporen hakukanavissa (Oikotie.fi, empore.fi, Emporen LinkedIn, MOL) ja hakijatiedusteluihin vastaamisen hakuaikana, alkuarvioinnin ja hakemusten edelleen välityksen, sekä jälkihoidon ei valituille hakijoille. Tarvittaessa rekrytointiammattilaisemme laatii teille myös kiinnostavan työpaikkailmoituksen.

Palvelun hinnoittelu (alv 0%) alkaen:

Hinta 495 € (alv 0%)

Lisäpalvelu: Työpaikkailmoituksen laadinta + 245 € Alv 0%

Ota yhteyttä

Empore Fast

Pitääkö soveltuvia ehdokkaita löytyä heti? Ymmärrämme yskän ja olemme valmiita palvelemaan. Soveltuvien osaajien haku- ja etsintätyö on leipälajimme ja esittelemme teille potentiaalisia ehdokkaita jopa 48 tunnin sisällä. Alan nopein reagointikyky sekä tavoitteellisin asenne palveluksessanne! Ota yhteyttä

Nopeus
Soveltuvuusarviointi
Näkyvyys
Empore Optimal

Haluatteko hyödyntää osaavan kumppanin verkostoja, kehittynyttä rekrytointijärjestelmää, sekä hakukanavia, mutta hoidatte mielellänne haastattelut ja arvioinnit itsenäisesti? Tämä on tuttua, joten antakaa meidän hoitaa markkinointi, aikaa vievä valmisteleva hakutyö, sekä työnhakijaviestintä, niin voitte keskittyä rekrytoinnissa olennaiseen. Palvelu pitää sisällään myös videoprofiilit ehdokkaista, sekä alustavat näkemyksemme soveltuvista haastateltavista. Ota yhteyttä

Nopeus
Soveltuvuusarviointi
Näkyvyys
Empore Full Service

Haluatteko ulkoistaa koko rekrytointiprosessin avaimet käteen -periaatteella? Tämä tuottaa onnistuneen lopputuloksen, sillä olemme jo lähes vuosikymmenen ajan hoitaneet onnistuneesti yli 1500 rekrytointia alusta loppuun asiakkaidemme kiitettävällä arvosanalla. Full Service takaa teille vaivattoman täyden palvelun rekrytointikokemuksen ja tapaatte haun loppusuoralla vain potentiaalisimmat ehdokkaat, joista valitsette teille soveltuvimman. Ota yhteyttä

Nopeus
Soveltuvuusarviointi
Näkyvyys
Empore Pool

Oletteko valmiita rekrytoimaan huippuosaajia, mutta rekrytointitarve ei ole akuutti? Empore Pool -palvelu on uusin innovaatiomme ennakoivassa rekrytoinnissa. Jatkuva yhteistyö mahdollistaa tuloksekkaan tavan varautua tuleviin rekrytointitarpeisiin ja myös hyödyntää kausittaista haku- ja huolenpitopalvelua, jonka avulla tavoitatte myös kiinnostavat passiiviset työnhakijat. Markkinoimme teitä työnantajana sovituissa medioissa ja kiinnitämme potentiaaliset ehdokkaat avautuviin tehtäviinne. Tästä ei proaktiivinen toimintatapa parane! Ota yhteyttä

Nopeus
Soveltuvuusarviointi
Näkyvyys
Empore Consulting

Kaipaatko apua henkilöstösi oman rekrytointiosaamisen kehittämiseen? Vuosien kokemuksen omaavat rekrytointiammattilaisemme auttavat mielellään laadukkaan rekrytointiprosessin eri osa-alueisiin liittyen.

Valmennuksen moduulit:

 • Työnantajaimagon vahvistaminen: Laadukkaan ilmoituksen laadinta ja oikeat hakukanavat
 • Kandidaattien arviointi: Haastatteluvaiheen laadukas läpivienti
 • Haastattelurungon rakentaminen: Haastattelun pelikirja, sekä haastattelutilanteen simulointi
 • Mitä teen, jos en saa hakemuksia? Jatkotoimenpiteet ja Head Huntingin perusteet

Kysy tarjous rekrytointivalmennuksesta juuri sinun yrityksesi tarpeisiin!

Ota yhteyttä

Mihin etsitään?

Yritysmyynti

Yritysmyyntiin

Yli puolet tekemistämme haku- ja rekrytointiprosesseista painottuvat yritysmyynnin eri tehtävänkuviin. Tyypilliset roolit tai näiden yhdistelmät, joihin soveltuvia ehdokkaita etsitään, ovat:

 • Uusasiakashankintaan ja asiakashoitoon
 • Avainasiakastyöskentelyyn
 • Tekniseen myyntiin
 • Kansainväliseen myyntiin
 • Maahantuontiin ja myyntiedustukseen
 • Myynnin tukeen ja asiakaspalveluun
Kuluttajamyynti

Kuluttajamyyntiin

Palvelemme niin yksittäisiä kauppiaita kuin isoja kansainvälisiä yrityksiä myynti- ja asiakaspalveluhenkilöstön rekrytoinneissa. Autamme asiakkaitamme löytämään soveltuvia ehdokkaita seuraavanlaisiin työympäristöihin:

 • Erikoiskauppaan
 • Päivittäistavarakauppaan
 • Call Center tai Contact Center -työhön
 • Help Desk ja Back Office –työhön
 • Myynnin tukeen ja asiakaspalveluun
Markkinointi- ja asiantuntijatehtäviin

Markkinointi- ja asiantuntijatehtäviin

Autamme asiakkaitamme löytämään osaajia tuote- ja palvelumarkkinoinnin tai markkinointisuunnittelun eri tehtäviin. Tehtävät jakautuvat pääasiallisesti asiakasrajapintatyöskentelyyn tai erilaisiin markkinoinnin asiantuntijatehtäviin:

 • Tuote- tai palvelumarkkinointiin
 • Markkinoinnin ja viestinnän koordinointiin tai suunnitteluun
 • Verkkomyyntiin ja digimarkkinointiin
 • Projektimyyntiin ja -koordinointiin
 • Ostotehtäviin
Esimies- ja johtotehtäviin

Esimies- ja johtotehtäviin

Palvelemme asiakkaitamme erikoistuneesti myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan esimies- ja johdon rekrytoinneissa. Haut voidaan toteuttaa joko perinteisesti tai hyödyntämällä suorahakua. Lisätietoa Empore Executive –palvelusta löydät tästä: www.empore.fi/executive

 • Myynnin ja markkinoinnin johtoon
 • Liiketoiminnan johtoon
 • Ylimpään johtoon ja johtoryhmään
 • Esimiesrooleihin ja valmennustehtäviin

Johdon suorahaku

Palvelutarjooma

×

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Rekrytoinnin suunnittelu ja profilointi tehdään yhdessä toimeksiantajan kanssa ja tämä pitää sisällään työnantajakartoituksen, tuote-/palveluanalyysin, rekrytoitavan henkilön tehtävänkuvamäärittelyn, henkilöprofiloinnin, sekä arviointimenetelmistä, hakukanavista, -tavoista ja -aikataulusta päättämisen.

Osana Emporen kokonaisvaltaista rekrytointiprosessin hyödyntämistä suunnittelu ja profilointi kuuluu palvelukokonaisuuteen, mutta voitte hyödyntää Emporen asiantuntija-apua vain tältäkin osin varmistaaksenne onnistuneen rekrytointiprosessin. Harvalla yrityksellä on kaikki asiat täydellisesti selvillä, joten autamme mielellämme asioiden kirkastamisessa. Ensimmäisen projektin yhteydessä asiaan kannattaa panostaa, jotta opimme ymmärtämään toiveitanne ja odotuksianne jatkoakin silmällä pitäen.

Ajankäyttö onnistuneeseen suunnitteluun ja profilointiin: n. 2 tuntia

Työnantajakartoituksen aihealueet:

 • Historia, visio ja arvot
 • Tuotteet tai palvelut, sekä mahdolliset kilpailuedut
 • Tavoitteet lyhyelle ja pidemmälle aikajänteelle
 • Yrityskulttuuri ja henkilöstö
 • Haasteet ja mahdollisuudet

Tehtävänkuvamäärittelyn aihealueet:

 • Työtehtävän tavoitteet ja vastuualueet
 • Palveltava asiakaskunta ja asiakkaiden ostokäyttäytyminen
 • Tuotteet, palvelut ja/tai prosessit, joiden parissa henkilö työskentelee
 • Työtehtävän toimintatavat, sidosryhmät ja työkalut
 • Työskentelysijainti tai -alue
 • Tiimi, esimies ja lähikollegat
 • Työntekijän etenemismahdollisuudet ja -edellytykset
 • Palkkaus ja bonus- tai kannustinjärjestelmät

Henkilöprofiilin määrittelyn aihealueet:

 • Toimiala- ja tuote-/palvelukohtainen osaamistaso
 • Myynti-, markkinointi- tai asiakaspalveluosaamisen taso
 • Esimies- tai johtotehtävät: Henkilöstöjohtamistaidot ja odotukset
 • Muut toivottavat tiedot ja taidot
 • Koulutuspohja
 • Luonteeseen liittyvät toiveet

Hakukanavien ja -tapojen valinta:

 • Julkiset hakukanavat
 • Online-, printti- ja sosiaalinen media
 • Emporen CV-rekisteri
 • Suorahaku ja verkostot
 • Työnantajan sisäiset ja/tai toivotut hakijaehdokkaat
×

Hyvä työpaikkailmoitus säästää sekä työnantajan että työnhakijan aikaa. Ilmoituksen tärkein tehtävä on tavoittaa toivotut hakijat ja herättää heidän mielenkiintonsa. Hyvä työpaikkailmoitus ei kuitenkaan kerää monia satoja työnhakijoita. Ilmoituksessa tulee selkeästi esille millaiseen ympäristöön henkilöä haetaan ja mitä palkattavalta henkilöltä odotetaan. Jokainen työpaikkailmoitus rakennetaan aina uniikkina työnantajan, tehtävänkuvamäärittelyn sekä henkilöprofiilin pohjalta. Yrityksen arvomaailma ja kulttuuri on hyvä tuoda esille ilmoituksessa, toisinaan myös rohkeasti ja luovasti, jolloin saatetaan herättää suuremman hakijajoukon huomio.

Ajankäyttö hyvän työpaikkailmoituksen laadintaan: n. 1-2 tuntia

Työpaikkailmoituksen perinteinen rakenne on seuraava:

 • Tiedot yrityksestä
 • Avoin työtehtävä ja tehtäväkuvaus
 • Mitä työnantaja tarjoaa
 • Mitä työnhakijalta odotetaan
 • Työsuhteen laatu, palkkaus ja tehtävän aloitusajankohta
 • Yhteystiedot lisätietojen kysymiseksi
 • Hakuohjeet ja viimeinen hakupäivä
×

Oikea näkyvyys on tärkeämpää kuin mahdollisimman laaja näkyvyys. Osana ilmoituskanavavalintaa tulee arvioida, halutaanko soveltuvan henkilön löytämisen lisäksi vahvistaa työnantajamielikuvaa ison yleisön keskuudessa. Rekrytointi avaa mahdollisuuden markkinoida yritystä, palveluita, tuotteita ja myös rakentaa työnantajamielikuvaa tulevien mahdollisten työnhakijoiden keskuudessa.

Aktiiviset työnhakijat tavoitetaan ilmoituksella parhaiten perinteisistä työnhakukanavista, joita ovat sähköiset työnhakumediat sekä sanomalehtien työpaikkaosiot. Passiiviset työnhakijat, eli henkilöt, jotka eivät aktiivisesti etsi uutta työpaikkaa, tavoitetaan ilmoituksella parhaiten ammattilehdistä, sähköisistä foorumeista, sosiaalisesta mediasta, sekä oppilaitosten ja eri harrastuskerhojen sähköisten tai ei-sähköisten ilmoitustaulujen kautta.

Ajankäyttö työpaikkailmoituksen trafikoinnille eri medioihin: n. 1-1,5 tuntia.

Empore hyödyntää seuraavia medioita medianäkyvyydessä ja trafikoinnissa:

 • Empore.fi
 • Oikotie.fi
 • Mol.fi
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Lukuisat oppilaitokset

Lisäksi suunnittelemme, tuotamme ja trafikoimme perinteiset printti-ilmoitukset osana palveluamme toivottuun valtakunnalliseen tai paikalliseen sanomalehteen.

Ajankäyttö printti-ilmoituksen graafiselle tuotannolle: n. 1,5-2 tuntia.

×

Emporen CV-rekisterissä on tuhansia myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun ammattilaisia, jotka mielellään kuulevat uusista uramahdollisuuksista. Valtaosa verkostomme ammattilaisista ovat työelämässä, joten soveltuvia ehdokkaita kannattaa lähestyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta tavoitteenne mukainen henkilövalinta ajoittuu toivomaanne ajankohtaan.

Emporen CV-pool-hakua hyödynnetään lähes poikkeuksetta kaikissa ”avaimet käteen” -rekrytointiprosesseissa. Jopa kolmannes kaikista rekrytoinneistamme täytetään CV-rekisterimme avulla, julkisista ilmoituksista huolimatta. Emporen konsulttien hakutyökaluksi kehitetty CV-pool -järjestelmä on seitsemän vuoden kehitystyön tulos, ja hakutyökalu on kehitetty erityisesti myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelutehtävien ammattilaisten hakemiseksi.

Ajankäyttö Emporen CV-pool -kartoitukseen: 0,5-6 tuntia, riippuen kriteereistä ja tehtävänkuvasta

.
×

Hyvä hakemus kertoo laatijastaan paljon, mutta puhelinhaastattelu kertoo enemmän. Hyvin laadittu hakemus kielii paneutumisesta tai sen puutteesta, motivaatiosta sekä halusta. Hakemusarvioinnissa huomioidaan yksityiskohdat ja kokonaisuus, jota täydentää työnhakijan CV. Kirjallinen materiaali kertoo kuitenkin vain henkilön menneisyydestä ja kirjallisesta ulosannista, minkä vuoksi puhelinhaastattelujen merkitys on etenkin asiakasrajapinnassa työskentelevien ihmisten kohdalla vähintäänkin yhtä tärkeä arvioinnin osa-alue. Puhelinhaastattelussa selvitetään henkilön työnhakumotiivit, yleiset motivaatiotekijät, ja saadaan myös ensivaikutelma henkilön vuorovaikutustaidoista.

Perinteisessä rekrytointiprosessissa puhelinhaastatellaan yleensä puolet kaikista työtehtävään hakeneista henkilöistä, mikäli noudatetaan ”jako kahtia” -periaatetta. Kyseinen periaate toteutuu melko usein, kun työpaikkailmoitus on laadittu asianmukaisesti. Toisinaan rekrytoinnin kriteeristössä etsitään vain hyvän asenteen omaavaa tyyppiä, jolloin puhelinhaastatellaan lähes kaikki hakijat. Henkilökohtainen kontakti työnhakijaan on aina positiivinen asia palvelun ja työnantajamielikuvan valossa, vaikka henkilö ei lopulta etenisikään jatkoon.

Puhelinhaastatteluissa keskitytään seuraaviin seikkoihin:

 • Minkä vuoksi haettu tehtävä herätti hakijan mielenkiinnon?
 • Miksi hakija on aktivoitunut työnhakuun (mitkä ovat nykyisissä olosuhteissa poistyöntävät tekijät, ja mitkä ovat avoimessa tehtävässä puoleensa vetävät tekijät)?
 • Hakijan sanallinen kuvaus omasta osaamisesta ja taustasta
 • Hakijan odotukset tulevaa työtehtävää ja työnantajaa kohtaan
 • Vuorovaikutustaidot

Ajankäyttö hakemusten arviointiin ja puhelinhaastatteluihin: n. 7-10 tuntia

×

Haastattelun tarkoituksena on informaation keruu ja tavoitteena päätöksenteko. Rekrytointihaastattelu on osaavan rekrytoijan tekemänä yksi luotettavimpia keinoja arvioida henkilön soveltuvuus avoimeen tehtävään. Haastattelun pitäminen edellyttää hyvää valmistautumista, huolellisuutta, tasapuolista ehdokkaiden kohtelua, lainsäädännön tuntemista, toisen osapuolen kunnioitusta ja ennen kaikkea avoimuutta. Haastattelutilanteessa tulee asettua ehdokkaan kanssa samalle tasolle, sillä lopullinen rekrytointipäätös on molemminpuolinen. Molempien osapuolten tulee avoimesti selvittää omat vahvuudet ja heikkoudet, minkä perusteella syntyy mahdollinen työsuhde.

Rekrytointihaastattelu on osa rekrytoijan muodostamaa kokonaiskuvaa ehdokkaasta, jota täydentää hakemus ja CV, puhelinhaastattelu, suositukset sekä mahdollinen simulaatiokoe tai psykometrinen/psykologinen henkilöarviointi. Rekrytoinnin ammattilainen kykenee muodostamaan hyvin luotettavan soveltuvuusarvion henkilöstä haastattelun ja tätä tukevien toimien perusteella, mikäli eri vaiheet on toteutettu huolellisesti.

Ajankäyttö haastatteluihin ja soveltuvuusarviointien muodostamiselle: n. 2-2,5 tuntia / soveltuva ehdokas

Huom: Empore suosittelee psykologisten henkilöarviointien teettämistä henkilöille, joita rekrytoidaan avainhenkilötehtäviin tai yrityksen johtoon. Henkilöarvioinnissa on suositeltavaa käyttää kolmatta osapuolta, joka on erikoistunut psykologisiin henkilöarviointeihin.

×

Simuloimalla työtilannetta saadaan luotettava kuva käytännön tekemisestä. Rekrytointiprosessin ja etenkin henkilöarvioinnin tarkoituksena on pyrkiä arvioimaan tulevan työntekijän tulevaa käyttäytymistä ja suoriutumista tulevista haasteista. Käytännön työskentelytilanteiden simulointi on erinomainen keino testata henkilön valmiuksia käytännön tasolla, ennen rekrytointipäätöstä.

Ajankäyttö valmisteluun, työsimulaatioon ja arvioraportin tuottamiselle: n. 2-4 tuntia, riippuen simulaatiosta

Myynnin ja asiakaspalvelun sekä myynnin ja liiketoimintajohdon käytännönläheiset työsimulaatiot ja arvioinnit

Myyntityö

 • Solution Selling: Asiakastapaamisen suunnittelu ja toteutus
 • SPIN-selling: Asiakastapaamisen suunnittelu ja toteutus
 • Puhelintyöskentely: Tapaamisajan varaus uudelle asiakkaalle
 • Puhelintyöskentely: Idean, tuotteen tai palvelun myynti asiakkaalle

Asiakaspalvelutyö

 • Asiakaspalvelutilanne: Lisämyynti puhelimitse tai kasvotusten
 • Asiakaspalvelutilanne: Reklamaation käsittely puhelimitse tai kasvotusten

Esimies- ja johtotehtävät

 • Myynnin kehityspalaveri: Myyntisuorituksen arviointi ja henkilön johtaminen (pipeline)
 • Strategiatyö: Myyntistrategian luominen ja toteutus
×

Jokainen työnhakija muistaa kaikki työhaastattelunsa loppuelämänsä, mutta myös yritykset, joista ei koskaan kuullut mitään. Viestintä puhuttaa nykyään paljon ja työnantajamielikuvan rakentamisessa tulee työnhakijaviestinnän asettaa listan kärkeen hoidettavista asioista. Osana jokaista rekrytointiprosessia viestimme työnhakijoille lopullisten henkilövalintojen lisäksi rekrytointiprosessien kulusta. Odottavan aika on pitkä, joten noudatamme aktiivista viestintäperiaatetta.

Kaikki haastatteluihin edenneet ehdokkaat saavat henkilökohtaisen puhelinsoiton, jossa kerromme valinnoista sekä rekrytointiprosessin lopputuloksesta. Henkilöt, joiden kohdalle valinta ei kohdistunut, saavat rakentavan palautteen sekä mahdollisesti uuden suunnan työnhaulle. Henkilöt, jotka eivät etene haastatteluihin, saavat asiasta tiedon sähköpostitse, viimeistään kahden viikon kuluttua varsinaisen hakuajan päätyttyä.

CV-laskuri

Emporen CV-pool -haku

Emporen CV-haun avulla voit katsoa, kuinka paljon verkostostamme löytyy työnhakijoita asettamillasi kriteereillä. Rekrytointikohtaisesti sovimme kanssasi aina muista käytettävistä hakukanavista ja rekrytoinnin aikataulusta. Toimintamme perustuu luottamukseen, jonka vuoksi CV-haun tulokset näytetään vain lukumäärällisesti.

Siirry CV-hakuun

Vinkkejä rekrytointiin?

Oletko aikeissa aloittaa rekrytointiprosessin itsenäisesti? Haluatko varmistua siitä, että rekrytointi hoidetaan ammattimaisesti ja mahdollisimman onnistuneesti? Lue Emporen opas rekrytointiin ja rekrytoinnin suunnitteluun, jossa kerrotaan kattavasti rekrytoinnin suunnittelusta sekä rekrytointiprosessin läpiviennistä.

Rekrytointioppaan sisältö:

 • Henkilöprofiilin määrittely
 • Rekrytoinnin aikatauluttaminen
 • Työpaikkailmoituksen laadinta
 • Hakemusten arviointi ja karsinta
 • Puhelinhaastattelut
 • Haastattelut
 • Suositusten tarkistaminen
 • Rekrytoinnin päättäminen
 • Mitä, jos rekrytointi ei tuottanut tulosta?

Ota yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö

info@empore.fi | 020 7940 173