Empore executive löytää yrityksesi menestystekijät.

Myynnin esimies-, asiantuntija- ja johtotehtävien suorahaut.

Sillä menestyvän liiketoiminnan ydin löytyy myynnistä.

Asiantuntemus

Alan johtava asiantuntemus

Empore Executive on suorahakupalvelu, jonka kautta yritykset löytävät oikeat ihmiset myynnin ja liiketoiminnan johdon esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Erikoistumisemme myynnin parissa toimivien ammattilaisten rekrytointeihin varmistaa hakuprosessin, jossa osaamisen ja motivaation ohella pystytään tehokkaasti huomioimaan yrityksen nykytilanne, tahtotila sekä rekrytoitavan henkilön persoonatekijät.

Erikoistumisen
mukanaan tuoma ymmärrys myynnin tehtävistä

×

Hyödyt asiakkaillemme

 • Tehostunut ajankäyttö
 • Erikoistuminen, laajat kontaktit potentiaalisiin hakijoihin
 • Työnantajamielikuvan vahvistaminen hakijoiden keskuudessa
 • Lopputuloksiin perustuva toimintamalli

Ulkoinen rekrytoinnin asiantuntija varmistaa sopivimman avainhenkilön löytymisen jokaiseen tehtävään. Onnistuakseen rekrytointi vaatii aikaa paneutua potentiaalisten hakijoiden etsimiseen ja heidän kanssaan käytäviin keskusteluihin. Yhteisten alkuvalmistelujen jälkeen me kannamme vastuun henkilöiden löytämisestä aikataulussa. Sitomalla palkkiomme vain onnistuneeseen lopputulokseen annamme takeemme siitä, että päämäärämme on aidosti yhteinen.

Erikoistuminen

Erikoistunut kumppani varmistaa onnistumisen

Empore Executiven avulla yrityksesi tavoittaa mahdollisimman vaivattomasti ja tehokkaasti myös ne myynnin ja johtamisen ammattilaiset, jotka eivät välttämättä juuri nyt etsi aktiivisesti uutta työpaikkaa. Oikean henkilön löytämisessä hyödynnämme suorahakumenetelmien lisäksi erikoisosaamisemme tuomaa laajaa kontaktiverkostoamme sekä valmista potentiaalisten ehdokkaiden tietokantaamme.

Kumppanuus-
ajattelumme

×

Kumppanuusajattelumme

Empore Executive löytää yrityksellesi aina parhaat myynnin ja asiakaspalvelun johto- ja asiantuntijatehtävien osaajat. Näkemyksemme ja kontaktiverkostomme avulla pystymme nopeasti löytämään tarvittavat tiedot ja kokemuksen omaavia ehdokkaita, ottaen huomioon myös henkilökohtaiset soveltuvuustekijät. Aitoon kumppanuuteen perustuva toimintamalli mahdollistaa rekrytointien suunnitelmallisen ennakoinnin ja toteuttamisen yllättävien tarpeiden lisäksi myös pitkällä aikavälillä.

Toimintatapa

Perusteellinen tapa toimia

Huolellinen paneutuminen, liiketoiminnan erityispiirteet huomioiva lähestymiskulma ja suoraviivainen prosessi varmistavat sopivimman avainhenkilön löytymisen. Tyypillinen prosessin kestoaika on 4-6 viikkoa. Huolehdimme yhteisten alkuvalmistelujen jälkeen kaikilta osin siitä, että sovittu projektiaikataulu pitää, ja että se tuo onnistuneen lopputuloksen.

Toimintamalli

Haun valmistelu yhdessä toimeksiantajan kanssa

 • Tehtävänkuvamäärittely, vastuualueet ja henkilöprofiili
 • Toimeksiannon aikataulu, hakutavat ja -kanavat

Empore: Etsintä- ja kartoitusvaihe

 • Sovitut lähteet
 • Emporen ja suorahakukonsultin verkosto
 • Uudet ja perinteiset suorahakumenetelmät

Empore: Potentiaalisten ehdokkaiden kontaktointi

 • Soveltuvien ehdokkaiden kontaktointi selvitettyjen taustatietojen perusteella
 • Tapaamisten järjestäminen, ehdokkaalle sopivan aikataulun mukaisesti

Empore: Haastattelu- ja arviointivaihe

 • Luottamukselliset tapaamiset ehdokkaiden kanssa ja tehtävän esittely
 • Työnantajamielikuvan vahvistaminen

Ehdokkaiden arviointi

 • Empore: Potentiaalisten ehdokkaiden esittely toimeksiantajalle hakijaraportteineen
 • Empore: Kärkiehdokkaiden taustatarkistukset
 • Toimeksiantajan rekrytointipäätös
 • Empore: Viestintä prosessin etenemisestä ehdokkaille ja jälkihoito
 • Empore: Loppuraportointi ja rekrytoinnin seuranta 13kk

Laskutus

Tuloksiin perustuva laskutus

Onnistunut johtotason rekrytointi on yhteinen päämäärämme – alan edelläkävijänä myös laskutusmallimme tukee tätä näkemystä. Asiakkaanamme maksat vain tuloksista joihin olet tyytyväinen. Rekrytointitakuumme kestää aina yli vuoden – näin kannamme myös omalta osaltamme vastuun siitä, että suosittelemamme henkilö löytää oman paikkansa organisaatiossa.

Laskutusperiaatteet

×

Laskutusperiaatteemme ja
asiakastyytyväisyys

Emporen laskutusperiaatteet varmistavat markkinoiden johtavan turvan työnantajille. Kannamme omalta osaltamme yli vuoden vastuuta siitä, että yrityksesi saa kauttamme avainhenkilön, johon olette tyytyväisiä.

Emporen Executiven rekrytointipalkkio onnistuneesta rekrytoinnista on 1,95* haettavan henkilön bruttokuukausipalkka.

Lue lisää Emporen asiakastyytyväisyydestä

Uusiin tehtäviin

Empore Executive tarjoaa vaivattoman tavan hakea uusiin tehtäviin.

Rekisteröitymällä palveluun saat henkilökohtaisen hakijaprofiilin. Hakijaprofiilissasi voit luoda avoimen haun, jolloin Empore tekee hakutyötä puolestasi. Voit myös hakea suoraan tiettyyn työtehtävään. Hakemuksesi ja yhteydenottosi ovat ehdottoman luottamuksellisia. Tietosi luovutetaan eteenpäin aikaisintaan siinä vaiheessa, kun päätät hakea tiettyä tehtävää.

Yhteystiedot

 • Puh. 020 7940 170
 • Faksi 020 7940 179
 •  
 • info@empore.fi
 • etunimi.sukunimi@empore.fi
 • www.empore.fi
 • Joakim Honkasalo
 • Joakim Honkasalo, partner
 • 020 7940 172
 • Toimistot:
 • Helsinki
 • Tampere
 • Turku
 • Oulu

Kartoita yhteistyömahdollisuus Emporen kanssa

Jätä yhteystietosi