Rekrytoinnin digitaalisuus luo lisäpainetta työnantajalle

Kaikki digitalisoituu. Jopa rekrytointi.  Kun rekrytointiprosessi nopeutuu ja tehostuu erilaisten digitaalisten sovellusten ja järjestelmien avulla, kohdistuu rekrytoinnin onnistumisen edellytykset lopulta siihen, miten hyvin työnantajayritys hallitsee oman yrityksensä ja haettavan työpaikkansa myynnin.

Luin juuri kirjoituksen siitä, että työnhakijaa pitää kohdella kuin tärkeintä asiakastaan.  Olen samaa mieltä.  Lisäisin vielä, että työnhakijaa pitää myös osata ”riiata”.  Nykypäivänä työnhakija ei enää tule hattu kourassa ylähuuli väpättäen työhaastattelijan eteen istumaan ja odottamaan hankalia kysymyksiä. Työnhakija tulee toki myymään omaa osaamistaan ja kertomaan itsestään, mutta myös vähintään yhtä paljon kuulemaan siitä, mitä kyseisellä yrityksellä olisi hänelle tarjota!

Työsuhteet ovat monella tavalla kuin ihmissuhteita. Vähintään ihmisten välisiä vuorovaikutussuhteita. Molemmilla pitää olla toisilleen jotain annettavaa. Missään suhteessa ei ole hyvä tai pitkäaikainen ratkaisu, että toinen vie ja toinen vain vikisee. Myös työsuhteissa työnantajalla pitää olla jotain tarjottavaa (muutakin kuin kuukausiliksa!) työntekijälleen, ja työntekijällä tietenkin osaamista ja draivia saavuttaa työn tavoitteet.

 

Työnhakijat arvioivat nykyisin äärimmäisen paljon muun muassa seuraavia kysymyksiä:

- Millainen organisaatiokulttuuri on?

- Millaisia työkaverit ovat?

- Onko organisaatiossa matala vai korkea hierarkia?

- Millainen henki tiimissä on?

- Millaisia kehittymisen tai etenemisen mahdollisuuksia yritys tarjoaa?

- Mitkä ovat palkan lisäksi edut ja kannustimet? (nämä eivät välttämättä ole edes rahallisia, vaan esim. kilpailut ja yhteiset palaverit, aamuhetket jne. ovat arvokkaita monelle työnhakijalle)

 

Erityisesti, kun työnhakijoita haetaan rekrytointiyritysten tai applikaatioiden tietokannoista, työnhakijoiden halu tietää syvemmin työstä ja työnantajasta korostuu.  Oletko sinä päättäjänä tai rekrytoijana miettinyt tarpeeksi kysymystä: ”Miten minä myyn tämän työpaikan hakijalle?”

 

 

← Takaisin