Houkutteleva työpaikkailmoitus

Luen kauhulla työpaikkailmoitusta: ilmoitus on täynnä pienellä fontilla ahtaaseen ladattua tekstiä, ja teksti jatkuu monen A4:n verran! Keskittyminen herpaantuu jo ensimmäisen sivun loppupuolella. Ilmoituksessa on pitkiä ja yksityiskohtaisia listoja työtehtävän sisällöstä, sekä erityisesti odotuksista uutta työntekijää kohtaan. Tässä vaiheessa innostus haettavaa tehtävää kohtaan hiipuu ja ajattelen etten pysty täyttämään puoliakaan tämän listan vaatimuksista, joten tehtävään hakeminen kannattaa unohtaa kokonaan. Kuulostaako tutulta?

Työpaikkailmoitukset muistuttavat välillä valitettavan paljon tavarakaupan osto-/myynti-ilmoituksia, kun ilmoitukseen eritellään pikkutarkkoja kriteereitä, jotka kaikki sopivat harvoin – jos koskaan – yhteen ihmiseen. Rekrytoinnissa kyse on tehtävään soveltuvan ihmisen löytymisestä. Ja kun kyse on ihmisestä, kompromisseihin täytyy olla valmis puolin ja toisin. Rekrytointi olisikin helppoa, jos tehtaalta voisi tilata tietyn täydentävän luonteenpiirteen silloin, kun työnhakijan kohdalla kaikki pitkän listan ominaisuudet ei täysin täytykään.

Millainen sitten on houkutteleva työpaikkailmoitus?

Työpaikkailmoitusta laadittaessa olisi hyvä pitää mielessä perusasiat. Ilmoituksen tulee olla sen verran lyhyt ja ytimekäs, että sen jaksaa lukea loppuun saakka innostuksen sammumatta. Ihan kaikkia yrityksen arvolupauksia ja strategioita ei tarvitse työpaikkailmoitukseen ympätä, vaan ilmoitukseen voi liittää esimerkiksi linkin yrityksen kotisivulle tai esittelyvideoon, mistä tietoa saa halutessaan lisää.

Työpaikkailmoituksen tärkein tarkoitus on herättää mielenkiinto haettavaa tehtävää kohtaan. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun laaditaan odotuksia tulevaa työntekijää kohtaan. Työpaikkailmoitukseen kannattaa listata työn hoitamisen kannalta kaikkein tärkeimmät kriteerit, esimerkiksi työkokemus tai koulutusvaatimukset, mahdolliset kielitaitovaatimukset tai muut erityistaidot. Nämä asiat saa tiivistettyä pariin kohtaan. Mukaan voi liittää maininnan muista, työn hoitamisen kannalta olennaisista, asioista. Esimerkiksi, jos henkilöä haetaan hyvin itsenäiseen ja liikkuvaan rooliin, on hyvä mainita, että henkilöltä odotetaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja matkustusvalmiutta.

Edellä mainittujen asioiden lisäksi kannattaa välttää pitkiä ja turhan yksityiskohtaisia listoja esimerkiksi toivottaviin luonteenpiirteisiin tai tehtävän kannalta epäolennaisiin asioihin liittyen. Kun työpaikkailmoitus antaa kuvan, että yritys hakee tulevaa työntekijää realistisin odotuksin, ja on ehkä valmis kouluttamaankin työntekijää tietyillä osa-alueilla, on työpaikkailmoitus täyttänyt tavoitteensa. Mielenkiinto tehtävää ja yritystä kohtaan on herännyt, ja lukija todennäköisesti hakee tehtävään. Haastatteluvaiheeseen edettäessä asioista voidaan sitten käydä yksityiskohtaisempaa keskustelua, ja punnita puolin ja toisin, kohtaako tässä yrityksen ja työnhakijan odotukset ja osaaminen toisensa.

Työpaikkailmoituksen laatimisessa vinkkejä saa ja kannattaa kysyä rekrytoinnin ammattilaisilta, sillä huolella laadittu työpaikkailmoitus on usein avain onnistuneeseen rekrytointiin!

← Takaisin