Myynnin rekrytointi – Mitä ottaa huomioon rekrytointiprosessia suunniteltaessa?

Empore on erikoistunut myynnin, asiakaspalvelun ja markkinoinnin rekrytointeihin, ja niitä kaikkia yhdistää asiakasrajapinta ja vuorovaikutustaitojen korostuminen. Erityisesti myynnin rekrytointi koetaan usein hankalana, sillä myynti on puhtaasti vuorovaikutusta kahden ihmisen välillä, ja myyntityössä menestymistä voi olla etukäteen todella vaikea arvioida.

Myynnin rekrytointeja tehtäessä korostuu henkilön persoonaan ja vuorovaikutuskykyyn liittyvät tekijät. Nämä tekijät ovat tärkeämpiä, kuin taustaan ja osaamiseen liittyvät tekijät, toisin kuin useissa muissa rekrytoinneissa. Myös halu menestyä myynnissä on tärkeää, koska silloin todennäköisesti syntyy myös tulosta. Haasteena on kuitenkin se, miten rekrytointiprosessissa arvioidaan työnhakijan henkilökohtaisia ominaisuuksia, eikä tuijoteta liikaa pelkkää CV:tä.

Emporella käytetään paljon aikaa juuri rekrytointiprosessin arviointivaiheeseen, ja mahdollisimman monelle hakijalle halutaan antaa mahdollisuus vakuuttaa omalla persoonallaan. Ennen varsinaisia haastatteluja vuorovaikutustaitoja ja motivaatiota arvioidaan puhelinhaastattelulla, ja usein myös lyhyellä videohaastattelulla. Videolla tai puhelimessa henkilö pääsee itse kertomaan itsestään ja hakumotiiveistaan. Samalla saa kuvaa henkilön vuorovaikutustaidoista ja persoonasta, ja niitä voi peilata kyseisessä tehtävässä haettaviin kriteereihin. Henkilökohtaisessa haastattelussa vuorovaikutustaidot korostuvat entisestään. Yleensä henkilökohtaisten haastatteluiden jälkeen halutaan vielä varmistaa, että haastattelijalle on muodostunut oikeanlainen kuva hakijasta, ja käydään lyhyt keskustelu hakijan suosittelijoiden kanssa.

Koska myyntityö eroaa monesta muusta työstä juuri vuorovaikutustaitojen korostuneen merkityksen vuoksi, kannattaa myynnin rekrytointeja suunniteltaessa miettiä, miten prosessissa varmistetaan ajankäytöllisesti se, ettei persoonansa puolesta soveltuvin ehdokas huku CV:en joukkoon. Aikaa kannattaakin varata siihen, että mahdollisimman monen hakijan kanssa pääsee vuorovaikutukseen, ja päätöksiä tekee enemmän henkilön vuorovaikutustaitojen ja haettavaa tehtävää kohtaan osoitetun motivaation, kuin pelkän CV:n perusteella.

Mikäli myynnin rekrytoinnissa käytetään kumppania, kannattaa käyttää rekrytointiyritystä, joka on erikoistunut tekemään myynnin rekrytointeja niiden erityisluonteen vuoksi. Täten varmistetaan, että ajankäytölliset resurssit kohdistetaan oikeisiin kohtiin rekrytointiprosessia, ja arviointityö on laadukasta huomioiden myynnin tehtävien erityispiirteet. Lisäksi yhtenä merkittävänä etuna myynnin rekrytointeihin erikoistuneilla yrityksillä on käytettävissä olevat verkostot nimenomaan myyntityöstä kiinnostuneihin henkilöihin.

 

Onnistuneita myynnin rekrytointeja!

 

Annika

← Takaisin