Siirry tästä suoraan Emporen verkkopalveluun

Työtä, joka tekee vaikutuksen

1.Myyntityö mittaa organisaation arvon

Asiantuntevan ja ammattitaitoisen myyjän kautta koko yrityksen tekemä työ realisoituu kannattavaksi liiketoiminnaksi. Onnistunut myyntityö määrittää arvon kaikelle tekemiselle – se täydentää tuotekehityksen, valmistuksen, jakelutien ja muiden yrityksen toiminnallisten elementtien muodostaman arvoketjun, ja tekee siitä huomattavasti osiensa summaa vahvemman.

Haastavissa talousolosuhteissa laadukkaan myyntityön merkitys korostuu entisestään – kaikilla toimialoilla ja markkinoilla. Kun kilpailu kiristyy ja ostopäätösten aikajänne lyhenee, on toimivan ja aikaansaavan myyntiosaston varmistaminen ensiarvoisen tärkeää jokaiselle organisaatiolle.

2.Hyvä myyjä on korvaamaton kilpailuetu

Hyvä myyjä on aidosti kiinnostunut asiakkaittensa tarpeista. Hän osaa kuunnella asiakastaan, koska hän ymmärtää, että se on ainoa tapa löytää jokaiseen tilanteeseen parhaiten sopiva ratkaisu. Jotta asiakas ostaisi jatkossakin, on hänen koettava saavansa itselleen sellaista hyötyä ja lisäarvoa, johon muut myyjät eivät pysty. Tyytyväisten asiakkaitten kautta varmistuu niin myyjän henkilökohtainen kuin yrityksenkin menestys kaikkein tehokkaimmin.

Hyvä myyjä tekee asiakaskokemuksesta miellyttävän. Hän jättää itsestään ja tarjoamistaan ratkaisuista edukseen erottuvan muistijäljen. Asiakas kokee asioivansa osaavan kumppanin kanssa, joka aidosti pystyy auttamaan häntä. Juuri siksi hyvä myyjä on yritykselleen korvaamaton.

3.Myynti- ja asiakaspalvelu-
tehtävissä vaikutetaan

Suomessa työskentelee lähes miljoona henkilöä myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä sekä niihin liittyvissä esimies-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. Yli 120.000 henkilöä työskentelee myyjän nimikkeellä, heistä valtaosa kaupanalalla.

Yritysmyynnin parissa työskentelee yli 60.000 henkilöä. Heidän välillinen vaikutuksensa koko Suomen kansantaloudelle on huomattava; yksi myyjä luo työllään keskimäärin 5-25 muuta työpaikkaa, parhaat jopa satoja. Voidaan perustellusti sanoa, että myyjä on paitsi Suomen yleisin ammatti, myös yksi tärkeimmistä.

Tilastolliset lähteet: Tilastokeskus, SMKJ, EK, Empore Oy

Hyvä myyjä ansaitsee hyvän työnantajan, ja päinvastoin

Me tarjoamme suoran kanavan alan parhaiden ammattilaisten kohtaamiselle.

Siirry Emporen verkkopalveluun