Tartuimme tuumasta toimeen ja päätimme luoda kokonaisvaltaisen katsauksen eri toimialojen palkkausrakenteisiin sekä ansiotasoihin myynnin eri tehtävänkuvissa. Vertailussa selvitimme palkkojen lähtötasot ”entry” ja ”senior” -tasolla. Tyypillisiä entry -tason nimikkeitä ovat myyntineuvottelija, myyjä tai myyntipäällikkö, ja senior -tasolla avainasiakaspäällikkö, asiantuntija, projektimyyjä/-päällikkö tai aluepäällikkö. Selkeyden vuoksi vertailussa ei ole mukana esimiestehtävien palkkatasoja.

Palkkavertailun tieto perustuu toteutuneisiin palkkoihin ja tavoiteansiotasoihin eri yrityksissä, joten vertailu osoittaa mm. kiinteän kuukausipalkan sekä provisioiden välisen vaihtelun eri toimialoilla. Tutkimuksessa selvitettiin 94 yrityksen palkkauskäytänteitä. Kussakin toimialakategoriassa on edustettuna niin pienet kuin suuret yritykset. Palkkavertailusta on jätetty pois yrittäjäpohjaiset myyjät sekä puhtaasti TES –taulukkopalkkaiset alat, kuten PT-kauppa sekä kuluttajille suunnattu erikoiskauppa.

Kooste

Myynnin ansiotasot toimialoittain, mediaani

Selitteet

Pohjapalkat: Työsopimuksen mukainen kiinteä bruttokuukausirahapalkka.
Tavoiteansiotasot: Kuukausittainen kokonaisansio bonuksineen, kun työtehtävän mukainen keskimääräinen vähimmäistulostavoite saavutetaan.

Mikäli haluat tutustua koko aineistoon, jossa on tarkempaa tietoa yritysjakaumasta kokoluokittain, palkkojen keskiarvoista ja keskihajonnasta, voit pyytää aineiston suoraan yhteyshenkilöltäsi tai lähettämällä sähköpostia.

Siirry yritysosioomme →