Rekrytoidaanko CV vai ihminen?

Rekrytointia aloitettaessa monesti mietitään, minkälainen kokemus tai tausta olisi avoimeen tehtävään soveltuvin. Sitten kerätään pino sopivia CV:itä ja osa hakijoista kutsutaan haastatteluun. Joskus rekrytointi tuottaa tulosta ja joskus taas näiden toimenpiteiden jälkeen joudutaan toteamaan, ettei henkilöä löytynyt.  Tahtotila rekrytointia näin hoitavalla taholla on vilpitön; löytää ihminen, joka omaa riittävät taidot tehtävässä menestymiseksi ja pääsee nopeasti töiden kimppuun. Se monen organisaation toivoma hyvä, oppimishaluinen tyyppi jää kuitenkin ”vääränlaisen” CV:n vuoksi herkästi pinon pohjalle ihmettelemään, minkä vuoksi rekrytoivasta yrityksestä ei kuulu mitään.

 

Mitkä asiat rekrytoinnissa ratkaisevat?                                                    

Rekrytoinnin tarkoitus on löytää ihminen, joka haluaa ja kykenee hoitamaan tehtävänsä ja jonka kanssa asiakkaat sekä kollegat työskentelevät mielellään.

CV kertoo kyvykkyydestä vähän, halusta sitäkin vähemmän ja työskentelytavoista ei juuri mitään. Sen sijaan CV tuo esiin henkilötietojen lisäksi koulutuksen, hankitun työkokemuksen, mahdolliset kurssit, kielitaidon, luottamustehtävät, kenties harrastukset ja perhesuhteet. CV:n perusteella saadaankin hyvin kiinni siitä, mitä henkilö on tehnyt. Parhaissa CV:issä avataan lisäksi saavutukset työtehtäväkohtaisesti, mutta usein CV kertoo kattavasti vain sen, mitä on tehty – ei sitä, miten on tehty, tai mitä tulevaisuudessa halutaan tehdä.

Ihmisen omien tavoitteiden huolellinen selvittäminen rekrytointivaiheessa mahdollistaa niiden henkilöiden löytämisen, joiden omat tavoitteet yhtyvät yrityksen ja asiakkaiden tavoitteiden kanssa. Tätähän yritykset haluavat palkatessaan ihmisiä?

 

Miten ihmiset sitten löydetään?

Etsimällä ihmisiä, joiden osaaminen täyttää perusedellytykset tehtävän hoitamiseksi. Näitä voi olla esimerkiksi kielitaito, tai jokin tietty toimiala- tai työtehtäväkokemus, mikäli rekrytoivalla yrityksellä ei ole aikaa tai valmiuksia perusteelliseen perehdytykseen. Toisaalta yhä useampi organisaatio haluaa palkata ihmisiä, joiden oppimishalu korvaa aiemman kokemuksen.

Rekrytointi edellyttää ennen kaikkea suuren määrän haastatteluja ja aikaa kuunnella, mitkä asiat ajavat ihmistä eteenpäin. Tunnistamalla nämä draiverit, on rekrytointipäätös helppo tehdä, kunhan samaan aikaan muistetaan sekä asiakkaiden, että oman organisaation tavoitteet ja työskentelytavat.

Rekrytointi on kuuntelu- ja keskustelulaji. Kun keskusteluja käydään riittävän monen henkilön kanssa, löytyy varmasti tilanteeseen kuin tilanteeseen sopiva ihminen. Ihminen, joka omaa riittävän osaamisen ja motivaation tehtävään. Lisäksi hänen kanssaan on ilo työskennellä.

← Takaisin