Motivaation merkitys työhaastattelussa

Motivaatio. Aihetta ei voi sivuuttaa työnhaun yhteydessä. Motivaation merkityksestä voisi puhua loputtomiin, ainakin kun työskentelee rekrytointikonsultin roolissa ja törmää aiheeseen päivittäin. Mitä kauemmin itse olen työskennellyt rekrytointien parissa, sitä selvemmäksi motivaation rooli työnhaussa on käynyt. Motivaation merkitys korostuu etenkin työhaastattelussa, jossa käydään läpi syitä hakea kyseiseen työtehtävään.

Mistä motivaatio sitten syntyy?

Motivaatio tiettyä työtehtävää kohtaan syntyy viimeistään työpaikkailmoitusta lukiessa. Usein motivaatio tehtävään on kuitenkin herännyt jo aiemmin, kun on itsekseen miettinyt omia kiinnostuksenkohteitaan, mielenkiintoisia työtehtäviä, tai yrityksiä, joissa haluaisi tulevaisuudessa työskennellä.  Kun työtehtävä sisältää asioita, jotka herättävät mielenkiinnon, on työnhakuprosessi alkanut ja motivaatio herännyt.

Ennen työhaastattelua on tärkeää hetkeksi pysähtyä miettimään, miksi on hakenut kyseiseen tehtävään ja mitkä asiat tehtävässä erityisesti kiinnostavat. Motivaatio työtehtävää kohtaan rakentuu sekä työntävistä että vetävistä tekijöistä. Työntävät tekijät liittyvät usein nykyiseen työhön ja asioihin, joihin työnhakija ei omassa työssään ole täysin tyytyväinen. Vetävät tekijät puolestaan ovat haettavaan tehtävään ja rekrytoivaan yritykseen liittyviä asioita, joiden vuoksi työnhakijan motivaatio tehtävää kohtaan herää.

Rekrytoivan yrityksen ja rekrytointikonsultin näkökulmasta juuri vetävät tekijät ovat kiinnostavassa roolissa työnhakijan motivaation rakentumisessa, sillä ne kertovat miksi henkilö on juuri kyseisestä tehtävässä kiinnostunut. Jos haastattelussa keskittyy ainoastaan luettelemaan asioita, joihin ei nykyisessä työssään ole tyytyväinen, jää haastattelijalle mielikuva että henkilölle on yhdentekevää mihin on hakemassa. Ideaalitilanteessa työnhakija keskittyykin työhaastattelussa vetäviin tekijöihin ja tuo sen lisäksi esiin mahdolliset työntävät syyt. Mitä syvempää motivaatio kyseiseen tehtävään on, sitä pidemmäksi ajaksi henkilö yleensä myös sitoutuu työtehtävään. Motivaatio ja sen muodostumiseen vaikuttavat syyt antavat siis viitteitä myös tehtävään soveltuvuudesta ja sitoutumishalusta pidemmällä aikavälillä.

Miten motivaatio näkyy?

Motivaatio näkyy ja kuuluu työhaastattelussa aitona innostuksena työtehtävästä keskusteltaessa. Työhaastattelussa motivaatiota kannattaa rohkeasti tuoda esiin ja pyrkiä mahdollisimman avoimesti näyttämään omaa kiinnostustaan tehtävään. Jos haastattelutilanteessa on jännityksen takia vaikea tuoda esiin innostuneisuuttaan ja motivaatiotaan työtehtävää kohtaan, voi avoimesti sanoa että tehtävä kuulostaa todella mielenkiintoiselta ja sen takia haastattelu hieman jännittääkin. Avoimuus luo aitouden tuntua tuoden myös henkilön omaa persoonaa parhaiten esiin. Lisäksi aitous ja pieni jännitys haastattelutilanteessa kertovat omalta osaltaan henkilön motivoituneesta asenteesta hakuprosessiin.

Haastattelun aikana motivaatio näkyy myös asiaan perehtyneisyydestä. Jos hakija on tehnyt kotiläksynsä, hän osaa peilata vastauksiaan ja sitä kautta motivaatiotaan juuri kyseiseen työtehtävään liittyen. Kannattaa siis ottaa hetki aikaa ennen työhaastattelua, tutustua mahdollisimman hyvin tehtävään ja rekrytoivaan yritykseen, ja miettiä motivaation lähteitä sitä kautta.

Motivaatiosta kertoo siis moni erillinen asia, jotka yhdessä rakentavat koko työhaastattelun ajan kuvaa henkilön motivaatiosta työtehtävää kohtaan. Motivaatio on lopulta se tekijä, joka usein erottaa selkeimmin kaksi tasavahvaa työnhakijaa toisistaan. Samalla osaamisella ja kokemuksella varustetut hakijat voivat antaa itsestään ja motivaatiostaan hyvin erilaisen kuvan sen perusteella, että toinen tuo aktiivisesti esiin kiinnostustaan tehtävään ja toinen ei. Rekrytointikonsultin kokemukseen perustuen uskallan väittää, että motivoitunut työnhakija on usein potentiaalisempi vaihtoehto tehtävään, kuin osaamistaustaltaan vahvempi mutta ei-motivoitunut työnhakija. Kukaan ei ole valmis paketti ihmisenä tai työntekijänä, mutta motivoituneella henkilöllä on jotain kullanarvoista käytettävissään – aitoa halua oppia ja kehittää osaamistaan.

 

 

Annika Lindberg

Rekrytointikonsultti

← Takaisin