Headhunting – Mitä suorahaku on ja milloin se toimii?

Yrityspäättäjien kanssa keskustellessa huomaan välillä, että henkilöstöpalvelualan yritysten toiminta mielletään yhtä kuin headhunting-, eli suorahakutoiminnaksi (suorahausta käytetään usein englannista vakiintunutta termiä headhunting, joskus myös termiä executive search). Päätin tarttua aiheeseen, sillä moni rekrytoinneista vastaava henkilökään ei ole perillä siitä, mitä suorahaku on ja milloin se on toimiva keino etsiä työntekijää.

 

Mitä suorahaku on?

Useat henkilöstöpalvelualan yritykset tekevät suorahakuja, ja osa on erikoistunut nimenomaan suorahakuihin (yrityslistaukseen voi tutustua esim. täällä: http://suorahakuyritykset.fi/). Suorahaulla tarkoitetaan yleensä tehtävään soveltuvan henkilön etsimistä ilman julkista työpaikkailmoittelua. Suorahakua voidaan kuitenkin tehdä myös julkisen työpaikkailmoittelun rinnalla, jolloin suorahaku on vain yksi lisäkanava julkisen haun, ja mahdollisten muiden hakukanavien, ohella.

Suorahaussa tehdään aluksi paljon taustatyötä, ja tämä onkin yleensä suorahaun aikaavievin osuus. Karkeasti kuvaten suorahakuprosessi etenee seuraavalla tavalla:

- Selvitetään kriteerit, jotka haettavan henkilön tulee täyttää taustan ja osaamisen suhteen.

- Kartoitetaan potentiaaliset toimialat ja organisaatiot, joissa halutuilla kriteereillä varustettuja henkilöitä työskentelee. Tässä vaiheessa muodostettu lista on niin kutsuttu long list.

- Seuraavaksi etsitään organisaatioiden sisältä osaamisvaatimukset täyttäviä henkilöitä ja heidän yhteystietojaan.

- Usein listaus soveltuvista henkilöistä muokkautuu prosessin aikana useampaan kertaan, ja lopullisessa listassa (niin kutsuttu short list) jäljellä on henkilöt, joihin otetaan yhteys ja avataan keskustelu täytettävästä työtehtävästä ja henkilön mahdollisesti kiinnostuksesta sitä kohtaan

.

Milloin suorahaku on toimiva hakukanava rekrytoinnissa?

Tyypillisimpiä rekrytointeja, joihin suorahakua käytetään, on ylemmän johdon henkilöiden rekrytoinnit. Suorahakua voidaan käyttää myös haettaessa henkilöä erilaisiin vaativiin asiantuntijatehtäviin, joissa edellytetään osaamista tietyltä osa-alueelta. Edellä mainittuja tehtäväkenttiä yhdistää suhteellisen tarkkaan rajattu osaajakunta, ja potentiaaliset henkilöt ylempään johtoon tai vaativiin asiantuntijatehtäviin on yleensä melko hyvin tiedossa, esimerkiksi kilpailevan yrityksen työntekijä, joten suorahaku saattaa olla myös kaikkein kustannustehokkain hakutapa. Taustalla suorahaun käyttöön voi olla myös se, ettei haluta kertoa ulkopuolisille tahoille avainhenkilön olevan vaihtumassa, eikä julkista hakua haluta siksi käynnistää.

Tärkeää on kuitenkin sisäistää, ettei suorahaku ole aina tehokas, eikä etenkään kustannustehokas hakutapa. Suorahaku ei ole tehokas tapa tehdä rekrytointia niin sanottuihin suorittavan tason tehtäviin, joihin soveltuvien henkilöiden määrä on suuri. Tällöin soveltuvien henkilöiden rajaaminen ja heidän kontaktointinsa on erittäin vaikeaa. Jos ei pystytä tarkkaan kohdistamaan, kehen kannattaa ottaa yhteyttä, vie rekrytointi aikaa ja rahaa niin paljon, ettei se ole järkevää. Usein myös henkilö- ja yhteystietoja on vaikea löytää sellaisten henkilöiden osalta, jotka eivät työskentele yritysjohdossa tai asiakasrajapinnassa.

Huomionarvoinen seikka suorahakuun liittyen on myös motivaatio. Kun moniin tehtäviin yhtenä tärkeimpänä hakukriteerinä on oikeanlainen persoona ja motivaatio haettavaa tehtävää ja yritystä kohtaan, ei suorahaku ole se kanava, missä persoonaa ja motivaatiota on helpoin arvioida. Henkilö, joka ei lähtökohtaisesti ole itse työnhaussa, vaan häneen otetaan yhteyttä suorahaun merkeissä, ei aina ole yhtä motivoitunut, kuin henkilö, joka itse on alun perin kiinnostunut ja hakenut kyseiseen tehtävään ja yritykseen.

Suorahaun käyttämistä kannattaa aina harkita tapauskohtaisesti, sekä miettiä muut mahdolliset hakukanavat. Jos suorahaku vaikuttaa olevan tehokkain keino löytää sopiva henkilö tehtävään, sillä kannattaa edetä. Jos taas tuntuu, että useamman eri hakukanavan kautta saavutettaisiin eniten soveltuvia hakijoita, kannattaa eri hakumenetelmiä yhdistää, ja soveltuvin osin ottaa mukaan myös suorahakua.

← Takaisin