Työsuhteiden pituudet CV:ssä– mitä se merkitsee työnhakutilanteessa?

Työhistorian loogisuus on ehkä yksi olennaisimmista asioista, mitä arvioin hakijan CV:ssä. Työhistorian loogisuudella tarkoitan sitä, että työsuhteet ovat järkevän pituisia, eikä hakijan työhistoria CV:tä lukiessa herätä runsaasti kysymysmerkkejä. Paljon puhutaan siitä, että työsuhteet eivät saa olla liian lyhyitä eivätkä liian pitkiä.  Monesti kuulee puhuttavan siitä, että ihanteellisin työsuhteen pituus olisi 5-7 vuotta. No pitääkö se paikkansa? Mielestäni 5-7 vuotta on tosi hyvä työsuhteen pituus, mutta missään nimessä en pidä pidempää työsuhdetta huonona juttuna. Suoraan sanottuna ihmettelen, jos pitkät työsuhteet koetaan jotenkin huonoksi asiaksi. Jos työnhakija on pitkään ollut saman työnantajan palveluksessa tai jopa samassa työtehtävässä, se ei kerro suoranaisesti mitään työnhakijan kehittymiskyvystä tai muutoksen sietokyvystä. Toki koen, että työnhakijalla on oltava jokin syy hakea kyseessä olevaa uutta tehtävää – ei vain sen vuoksi, että on esimerkiksi joutunut YT-neuvotteluiden seurauksena irtisanotuksi pitkäaikaisesta työpaikastaan. Jokainen työnantaja haluaa nimittäin juuri siihen tehtävään motivoituneen työntekijän.

 

Työhistorian loogisuudella arvioidaan yleensä hakijan sitoutumiskykyä, pitkäjänteisyyttä, muutoshakuisuutta ja kehittymishalua / -kykyä. Muun muassa. Toki tässä vaiheessa haluan mainita, että meillä Emporella on aika matala kynnys soittaa hakijalle, koska pelkkää CV:tä lukiessa voi tulla väärinymmärryksiä. Puhelimessa voidaan hakijan kanssa käydä tarkemmin työhistoriaa; esim. syitä lyhemmälle työsuhteelle tai aukolle työsuhteiden välissä. Mutta suosittelen, että jos hakijan työhistoriassa on paljon määräaikaisuuksia tai olet kahden työsuhteen välissä viimeistellyt gradusi tai ollut äitiyslomalla, kannattaa se mainita CV:ssä. Näin jo etukäteen poistetaan kysymysmerkkejä, mitä voi tulla esiin CV:tä lukiessa.

 

Myynnin rekrytoinneissa tulee vastaan hitusen muita tehtäväaloja useammin se, että työsuhteet ovat melko lyhyitä. Syitä tähän on varmasti useita ja moniselitteisiä; myyntihenkilöt ovat ehkä hieman vaihtelunhaluisempia ja kunnianhimoisina persoonina hakevat nopeampaa urakehitystä itselleen. Toisaalta lyhyen työsuhteen taustalla voi myös olla se, että tehtävänkuva ko. työpaikassa ei ole vastannut odotuksia, myyntituloksiin ei ole päästy tai työnantajalla on ollut epärealistiset odotukset myyntihenkilöstöä kohtaan. Voi käydä myös niin, että työnantaja antaa myyjälle liian suuret lupaukset realistisista ansiomahdollisuuksista, ja todellisuus paljastaa toista. Usein myös käy niin, että myyjän ja työnantajan arvomaailmat eivät ole kohdanneet, ja se on ajanut toivottua lyhyempään työsuhteeseen. Uskallankin väittää, että myynnin rekrytoinneissa tulee helpommin virherekrytointeja kuin muiden tehtäväalojen rekrytoinneissa, edellä mainituista syistä johtuen.

 

On sekä työnhakijan että työantajan vastuulla selvittää työnhakutilanteessa, että molempien osapuolten odotukset täsmäävät. Ei riitä, että työnantaja haluaa myyjän ja työnhakija haluaa tehdä myyntiä. On selvitettävä tarkemmin, miten myyntiä tehdään, miten asiakassuhteita hoidetaan, miltä tehtävä näyttää tulevaisuudessa, mitkä ovat myyjän vaikutusmahdollisuudet ja miten osapuolten näkemykset myynnin johtamisesta kohtaavat. Jotta näkemykset kohtaavat yhdistelmäpalkkauksen realistisuudesta, on hyvä palkkausasiat käydä hyvin yksityiskohtaisesti läpi, esimerkein. Näin minimoidaan riskit virherekytointeihin ja liian lyhyeksi jääneisiin työsuhteisiin. Eli molempien osapuolten toiveet ja motiivit on selvitettävä.

 

Mikä sitten on liian lyhyt työsuhde? Annan esimerkin: 40-vuotias henkilö, joka on viimeisen 10 vuoden aikana vaihtanut työpaikkoja 0-1,5 vuoden välein ilman konkreettisia syitä. Näitä konkreettisia syitä voi olla määräaikaisuudet, paikkakunnan vaihdos, tuotannollis-taloudelliset syyt tms. Yksittäinen vuoden työsuhde ei ole ongelma, mikäli henkilöllä on takanaan myös pitkiä työsuhteita. Eikä 25-vuotiaan vastavalmistuneen myöskään tarvitse olla huolissaan, jos taustalta ei löydy 5 vuoden työsuhteita. Ja tietenkään mikään ei ole mustavalkoista, mutta asioille on löydyttävä selkeä syy, ”punainen lanka”, jotta rekrytoija / työnantaja tai työntekijä voi vakuuttua, että työsuhteesta tulee onnistunut. Tuskin kukaan työntekijäkään haluaa itselleen liian lyhyttä työsuhdetta. Uudessa työpaikassa aloittaminen on aina rankkaa, koska uusia asioita tulee valtavasti ja energiaa tarvitaan normaalia enemmän uuden työtehtävän sisään pääsemisessä.

 

Mikäli koet, että CV:si rakentuu useista lyhyistä työsuhteista, ei peli tietenkään ole menetetty. Kannattaa avata rekrytoijalle avoimesti lyhyeksi jääneiden työsuhteiden syyt. Muista etenkin mainita mahdolliset projektiluontoiset työtehtävät, vuokratehtävät ja määräaikaisuudet. Aina entisistä työpaikoista puhuttaessa kannattaa välttää entisen työnantajan mustamaalaamista, ja kertoa asioista mahdollisimman puolueettomasti. Rehellisyys, nöyryys ja avoimuus ovat tässäkin tilanteessa tie eteenpäin.

← Takaisin