Tiimityöllä voittoon

Tämä blogiaihe syntyi -tottakai- viikonlopun jääkiekkohuumassa ja sen jälkimainingeissa. Oli hienoa katsella sitä iloa ja tekemisen meininkiä mikä Suomen joukkueen sisällä oli. Sitä kutsutaan kansankielellä tiimihengeksi ja sen seurauksena saavutetuksi flow-tilaksi. Suomen joukkueen pelaajat ovat kaikki hyvin erilaisia ja myös eri vaiheissa urallaan. Oli sydäntä lämmittävää huomata, kuinka pelaajat antoivat toisilleen tunnustusta onnistumisista, mutta myös palautetta heikommista suorituksista – aina pilke silmäkulmassa kuitenkin. Nuoret pelaajat katsoivat kokeneempia pelaajia ylöspäin, mutta myös toisinpäin. Joukkueessa ei ollut staroja, oli vain yhtenäinen joukkue. Tiimissä vallitsi molemmin puolinen arvostus ja kunnioitus, jotka ovat omasta mielestäni avaintekijöitä tiimihengen muodostumiseen.

Tänään pohdiskelen tiimihengen tärkeyttä yleisellä tasolla, peilaten omiin kokemuksiini myyntityössä.

Tiimihengen ytimessä

Organisaatioissa jokaiselle tulisi olla oma paikkansa, on sitten kyse joukkueurheilusta tai business-maailmasta. Näin ollen varmistetaan se, että jokainen keskittyy tekemään juuri sitä, missä on itse hyvä ja parhaimmillaan. Jokaisen rooli on tärkeä, vaikka tehtävänkuvat voivat olla hyvinkin erilaisia. Kaikkien ei tarvitse osata kaikkea, vaan on tärkeää, että jokainen ymmärtää omat vahvuutensa, mutta myös heikkoutensa. Tämän seurauksena syntyy aito arvostus ja kunnioitus ei ainoastaan omaa, mutta myös toisten tekemistä kohtaan. Näin olemme tiimihengen ytimessä.

Tiimihengen merkitys myynnissä

Myyntityö on fiilislaji – sanotaan.  Kuten jääkiekossa ja joukkuelajeissa yleensäkin, on tiimityö tärkeässä roolissa myös ajatellen myyntityötä. Myyntiorganisaatioissa tiimityön merkitys kasvaa, koska yleensä tiimi koostuu sekä sisäisistä että ulkoisista sidosryhmistä. Kaiken pitää toimia tiimin sisällä saumattomasti, jotta päästään tavoiteltavaan lopputulokseen: projektin loppuunsaattamiseen.

Myyntityössä harvemmin selviää nykypäivänä yksin. Uskallan väittää, että jokainen myynnin parissa työskentelevä tarvitsee ympärilleen toimivan tiimin. Näin ollen myyntiorganisaatioissa on hyvä paneutua jokaiseen rekrytointiin myös tiimihenkeä silmälläpitäen.

Tiimihenki ja tuloksenteko

Hyvällä tiimihengellä saadaan aikaan hyviä tuloksia. Sen muodostuminen tarvitsee innostavan tsempparin, kapellimestarin tai suunnannäyttäjän. Yhdessä tekemisen meininki tarttuu ja luo tilanteen, jossa jokainen sitoutuu organisaatiossa omaan rooliinsa ja tekee aina tarvittaessa vähän ylimääräistäkin. Ideaalitilanteessa koko organisaatio ylittää itsensä tiimin eteen, joka ikinen päivä.

Hyvä tiimihenki näkyy ja kuuluu kauas

Hyvä tiimihenki huokuu ulospäin, se huomataan ja se luo hyvää fiilistä muihinkin. Sen merkitys nykypäivän organisaatiossa on uskomattoman tärkeä. Se auttaa ihmisiä ponnistelemaan ja taipumaan pahoissakin paikoissa. Eikä siinä suinkaan kaikki, se auttaa ennen kaikkea meitä olemaan ylpeitä juuri siitä mitä teemme, mitä olemme ja mitä saavutamme. Yhdessä.

← Takaisin