Titteliviidakko

Keskustelemme asiakkaidemme kanssa usein toimeksiannon käynnistymisen yhteydessä tehtävänimikkeestä. Tätä on tosi hyvä miettiä, koska sillä saattaa olla hyvin suuri merkitys rekrytoinnin onnistumiseen sekä hakijamäärään ja -laatuun. Oman kokemukseni mukaan (rekrytointikumppanina) nimikkeen määrittäminen on melko helppoa, kun tehtävänkuva on määritelty ja selkeytetty hyvin.  Tehtävänimike vaihtelee erittäin paljon eri yrityksissä ja eri toimialoilla. Ennen päällikkö –loppuiset nimikkeet viittasivat esimiespositioihin, mutta nykyään esimerkiksi myyntipäällikkö -nimikettä käytetään usein asiakkuusvastuullisesta, itsenäisestä yritysmyynnistä. Olen huomannut myös, että markkinoinnin toimialoilla asiakkuusjohtaja -nimike jatkaa yleistymistään. Myöskään tämä ei usein viittaa esimies- tai johtotehtävään, mutta vastuu ilmeisesti projektitasolla on laaja. Vaikka päällikkö- ja johtaja- nimikkeet ovat laajentuneet käytössään, ne voivat silti viitata (ja edelleen hyvin usein viittaavatkin) strategiavastuu- tai esimiesvastuuseen. Suomenkielisiä myynnin tehtävänimikkeitä voi olla hyvin monenlaisia, tässä muutama tyypillisin lueteltuna (huomautan tässä vaiheessa, että tämä pitkälti kokemusperäistä tietoa):

Myyntineuvottelija
Myyntiedustaja
Ratkaisumyyjä
BtoB-myyjä
Kenttämyyjä
Tekninen myyjä
Myynti-insinööri
Asiakkuuspäällikkö
Avainasiakaspäällikkö
Myyntipäällikkö
Aluemyyntipäällikkö
Aluepäällikkö
Myyntijohtaja
Projektimyyjä

Periaatteessa melkein kaikki näistä nimikkeistä voi tarkoittaa mitä vain, mutta muutamia luokituksia ehkä voitaisiin tehdä.
-Myyntiedustaja viittaa joko agenttimuotoiseen toimintaan tai edustustyöhön jakelukanavapuolella.
-Avainasiakaspäällikkö viittaa joko olemassa oleviin asiakkuuksiin tai myyntiin suurasiakassektorille
-Myynti-insinööri viittaa usein voimakkaasti teknispainotteiseen myyntiin, missä myös tekninen osaaminen oltava hyvä. Usein odotetaan insinöörin koulutusta.
-Ratkaisumyyjä viittaa usein IT- tai ICT-alan myyntiin tai palvelumyyntiin, jossa konsepti on kuitenkin selkeä.

Toisaalta myös toimialakohtaisesti käytetään tiettyjä nimikkeitä. Teollisuusmyynnissä käytetään usein myynti-insinöörin lisäksi myös aluemyyntipäällikön tai myyntipäällikön nimikkeitä. Palvelumyynnissä käytetään paljon asiakkuuspäällikön nimikettä. Rakennustuotteiden myynnissä käytetään usein kenttämyyjän ja teknisen myyjän nimikettä.
Myynnin saralla tehtävänimikkeet vaihtelevat erittäin paljon, ja tämä tekee työnhakijan näkökulmasta työnhausta hitusen vaikeampaa. Vaikka työnhaku saattaa viedä aavistuksen aikaa enemmän, rohkaisen myyntityötä hakevia avaamaan ennakkoluulottomasti monenlaiset työpaikkailmoitukset ilman tittelin perusteella valikoimista. Tehtävänimikkeen takaa työpaikkailmoituksesta löytyy usein tärkein tieto tehtävästä ja täten voit arvioida paremmin motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi tehtävään.

← Takaisin