Valitseeko yritys työntekijän vai työntekijä yrityksen?

Aihe ei ole helppo. Tässä kirjoituksessa kerron omia näkemyksiäni siitä, mitä olen vuosien saatossa havainnoinut ja kohdannut koskien myynnin rekrytointeja. Usein aiemmin on oltu siinä kuvitelmassa, että yritys saa aina valita heille parhaiten soveltuvan kandidaatin. Hyvien työnhakijoiden saamiseksi on käytetty mm. brändiä/imagoa, erilaisia etuja ja rahallisia houkuttimia. Uskallan väittää, että tilanne on kuitenkin muuttumassa.

Olen itse sitä mieltä, että nykyään ja mitä enenevissä määrin, myös työnhakija valitsee tarkoin yrityksen johon haluaa hakea ja jossa haluaa tulevaisuudessa työskennellä. Edellä mainittujen asioiden merkitys vähenee ja nykypäivänä kandidaatit usein pohtivatkin, onko tehtävänkuva itsessään mielenkiintoinen ja houkutteleva, onko yrityksessä mahdollisuus kehittää ja kehittyä mukana, millaiset ovat yrityksen tulevaisuuden näkymät ja kasvumahdollisuudet, kohtaavatko kandidaatin ja yrityksen arvot.

Kriteerit tiukentuvat puolin ja toisin

Nykyään sekä työantajien että työntekijöiden kriteerit ovat tiukentuneet valittaessa uutta tekijää tai työpaikkaa. Joissain tilanteissa kriteerit saattavat välillä olla epärealistisiakin ja liian vaativia tehtävänkuvaan nähden. Tällöin on syytä pohtia, miksi näin? Tarvitseeko myyjä todella korkeakoulututkintoa tai pääseekö vastavalmistunut henkilö suoraan myyntijohtajaksi?  Harvemmin näin. Molempien osapuolien, sekä yritysten että työntekijöiden on joissain tilanteissa peilattava omaa osaamistaan kriteereihin nähden. Parhaimmillaan, kun realistiset kriteerit kohtaavat on huippu löytänyt huipun luo. Kumpi siis valitsikaan ja kumman?

Perusasioilla onnistumiseen

Myynnin rekrytoinneissa on hyvä muistaa, että usein oikean persoonallisuuden löytyessä ollaan jo aika pitkällä rekrytoinnin onnistumisessa. Työnantajien onkin aika ajoin hyvä pohtia, millaisia ominaisuuksia uusi työntekijä tarvitsee suoriutuakseen juuri tästä tehtävästä tai millainen persoona istuu juuri tähän tiimiin ja yrityksen arvoihin. Joissain tilanteissa työnhakijan osaaminen saattaa mennä täysin hukkaankin, jos edellä mainittuja asioita ei ole mietitty tai sisäistetty.

Pitää myös muistaa, että työnhakijat pohtivat näitä samoja asioita. Huiput valitsevat tarkkaan minne hakevat ja miksi. Edellä mainitut asiat nousevat myös usein esille, kun työnhakija pohtii tulevaisuuden työpaikkaa. Sekä työnantajan että työntekijän on hyvä muistaa päätöksiä tehdessä, mihin ollaan sitoutumassa ja mitä valinnalla halutaan ja saadaan.

Apua löytyy

Jatkuvasti muuttuva tilanne vaikeuttaa rekrytointeja ja huippujen löytämistä. Yritysten rekrytointeihin käytettävä aika on rajallinen ja haun ajankohta vaikeasti ennustettavissa. Silti, vaikka aikaa olisikin, saattaa huipputekijä jäädä löytymättä.  Onneksi näihin asioihin löytyy apua, nimittäin työkseen näitä asioita tekeviä ja pohtivia ammattilaisia. Heidän työnsä on auttaa sekä työnantajia että työntekijöitä löytämään juuri heille sopivat työpaikat ja tekijät -juuri oikeaan aikaan.

Marjukka Nieminen

Asiakkuuspäällikkö

← Takaisin